ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ – ಯಾವದೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಜನ್ಮದಿಂದಲ್ಲ.

chanakyaಯಾವದೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಜನ್ಮದಿಂದಲ್ಲ.”

ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಿಂದ ಉದ್ಯಮಿ, ಡಾಕ್ಟರ್, ವಕೀಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪೇಂಟರ್, ಗಾಯಕ, ನಟ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ, ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ  ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.  ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಮಾಹಿತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸೇರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಗುರಿ ಇರಲಿ.

ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಬಿಸಿ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ  ಕಾರ್ಯಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

 

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು……..

 

Chanakya Neeti – A man attains greatness by his merits.

Chanakya Says “A man attains greatness by his merits, not simply by occupying an exalted seat. Can we call a crow an eagle (garuda) simply because he sits on the top of a tall building”.

You can achieve success only by your knowledge and your hard work; you cannot feel the success just because you got the position to be on the top. By some chance if you have reached a top position, it is really difficult task to maintain the position without having knowledge and the experience to move forward or succeed in the required direction.

When you are not able to take the right decisions at the required positions you start feeling the difficulties of the position at the same time others will start noticing that you are not the right person to be at that position or authority level. People start ignoring you for your doings and the suggestions given by you.

If you have the required experience and then you occupy the position, you will work and take decisions in confidence, and all your actions are recognized and respected by others. You start creating goodwill and a real respect for yourself and your position. Everybody will be proud to have you as a leader at that level.

The best way is to acquire the required knowledge base and then climb on to the position.

 

 

Chanakya Neeti – Keep the end in Mind.

“Before you start some work, always ask yourself three questions –
1) Why am I doing it,
2) What the results might be and
3) Will I be successful.
Only when you think deeply and find satisfactory answers to these questions, go ahead.”   – by Chanakya

What a result oriented approach, whenever we are planning to start some project it’s really advisable that we need to plan out the total project right from starting to the end. We need to really focus on the results we are expecting as a success of the project. Before starting if we ask ourselves the above questions and answer honestly chances of getting the expected results are more. Create the objective and scope of the project clearly before proceeding for execution. If possible make a step wise plan to complete the project.

—Krishnna Tickare

Chanakya Neeti – “A man is great by deeds, not by birth.”

As everybody is doing some work for their livelihood, no man is great by birth. For example no man is called right from birth as a Businessman, Doctor, Advocate, Engineer, Painter, Singer, Actor, Architect, Pilot and Scientist etc. Everyone is recognized by their work. The best efforts are put in their respective fields so as to succeed. You become great by deeds you do in life….

You become successful in whatever you are doing with your hard work and dedication. Always keep higher goals in life, make a right plan and start working towards the success of the venture.

Good deeds are always remembered by everyone. Your deeds make you the person who you are. You are always remembered by your deeds.

Good luck for all your great deeds.

—–Krishnna Tickare

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ – ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಏನು ಕಲಿಯಬಹುದು?

 

” ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಜೀವನದ ಆಯಸ್ಸು ನಿಮಗಿಲ್ಲ” – ಚಾಣಕ್ಯ.

ಎಂಥ ಅನುಭವದ ಮಾತು, ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರುವಿದ್ದಹಾಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅನುಭವದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬಹುದು. ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕಲಿಯಲು ತಯಾರಾಗಿ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನಿಮಗೆ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು.

ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಯೂಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಯಾರು ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಕಥೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಉಳಿಯುವದು ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗುವದು. ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಎಳುಬೀಳುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿ ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುವದು.

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

Chanakya Neeti – What can we learn from others Mistakes?

“Learn from the mistakes of others… you can’t live long enough to make them all yourselves!!” – Great thought by Chanakya.

It’s very much clear that we need to learn from mistakes of others. Every person is a teacher for us. Every person has a different lesson to teach. You should live with open mind and accept every lesson. Every moment is a class for us. By learning from other’s mistakes we can become a better human being and in business world we can become more successful.

Whenever you plan to succeed on some venture it is advised that you need to consult the person who is already succeeded in the same line of activity. Only he can guide you with the practical experiences and share you his knowledge. This can be your learning and time saver. His experience and the failures are your stepping stones for success. Always ask and learn from mistakes of others.

Meet many people with relevant experience and note down their views about the venture you would like to start, they will guide you with many things and also about how you need to handle the situations while working towards the success of the venture.

————Krishnna Tickare