ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ – ಯಾವದೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಜನ್ಮದಿಂದಲ್ಲ.

chanakyaಯಾವದೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಜನ್ಮದಿಂದಲ್ಲ.”

ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಿಂದ ಉದ್ಯಮಿ, ಡಾಕ್ಟರ್, ವಕೀಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪೇಂಟರ್, ಗಾಯಕ, ನಟ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ, ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ  ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.  ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಮಾಹಿತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸೇರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಗುರಿ ಇರಲಿ.

ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಬಿಸಿ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ  ಕಾರ್ಯಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

 

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು……..

 

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ – ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಏನು ಕಲಿಯಬಹುದು?

 

” ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಜೀವನದ ಆಯಸ್ಸು ನಿಮಗಿಲ್ಲ” – ಚಾಣಕ್ಯ.

ಎಂಥ ಅನುಭವದ ಮಾತು, ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರುವಿದ್ದಹಾಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅನುಭವದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬಹುದು. ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕಲಿಯಲು ತಯಾರಾಗಿ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನಿಮಗೆ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು.

ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಯೂಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಯಾರು ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಕಥೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಉಳಿಯುವದು ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗುವದು. ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಎಳುಬೀಳುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿ ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುವದು.

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.